6331 SAYILI İSG KANUNU VE YÖNETMELİĞE UYGUNLUK RAPORU

TSE EN 13374 BELGELİDİR. BELGE NUMARAMIZ 174941-TSE-01/01  DİR.

6331 sayılı iş güvenliği kanunu gereğince, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından çıkarılan yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin EK-4 A6 maddesinde belirtilen ‘’ platformdan en az 1 m yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk ‘’ şartını sağlar.

Yapılan çekme deneylerinde limit durum olan  ‘’125 kg’mın üzerindeki değerlerde ürünlerin dengelerini korudukları, fonksiyonlarını yürüttükleri tespit edilirken, yükün kaldırılması sonra ürünlerde kalıcı şekil değiştirme olmadığı’’ da saptanmıştır. Tekrar kullanılabilir.

KALİTE BELGESİ VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KORUMASI

Şirketimiz kalite belgesine sahiptir, ürünlerimiz Türk patent enstitüsü (TPE-P-102/ 2014-14079) tarafından korunmaktadır.